Underhåll

Underhåll


Enligt lag måste en samfällighetsförening ha en underhållsplan. Rymdgatans samfällighetsförening har en underhållsplan varifrån planering av all underhåll av de gemensamma områderna planeras.Rymdgatans underhållsplanRymdgatans trädplanGårdsstädning - sker två gånger årligen, vårstädningen är alltid helgen innan Valborg och höststädningen är alltid tredje helgen i oktober. Det är varje fastighetsägares skyldighet att närvara på gårdsstädningarna. Då städas gårdarna, det sopas, görs fint i rabatter och buskar, rensas, ansas och lagas och ibland målar vi. Sommarvattnet startas på våren och stängs av på hösten. Ev. sommarmöbler tas fram/bort och ibland byts sanden i sandlådorna ut.


Gårdskarl - är du två-tre veckor om året, en vecka åt gången. Det innebär på vintern att man har ansvar för snöskottning och sandning på gemensamma ytor, samt kring soprum och gångvägar. Att titta efter trasiga glödlampor och i så fall byta ut dessa. Kontrollera soprum och soptunnor. Byta soppåsar i papperskorgar på gården. På sommaren skall gemensamma gräsmattor klippas och växtlighet skötas samt vattnas vid behov. Kontroll av soprum samt tömma gårdens papperskorgar gäller även här. Redskap såsom snöskyfflar, skottkärra, stege, sopborste, vattenslang mm. förvaras i soprummen. Saknas något så går det alltid bra att vända sig till kontaktpersonen för gårdslaget.


Kort sagt så innebär gårdskarlsarbetet en allmän översikt av gården och sker i turordning inom gårdslaget. Tillhörande nycklar, pärm och skylt lämnas efter en vecka över till grannen.