Styrelsen

Styrelsen 2019


Ordförande:                 Emanuel Pierong Rg.95


Sekreterare:                 Pär Saxby Rg.83 (tillfällig)


Kassör:                         Håkan Persson Rg.57


Ledamot:                      Mattias Lind Rg.27


Ledamot:                      Ky Lindholm Rg.7

Du når alltid styrelsen på: styrelsen@rymdgatan.com