Samfällighetsavgiften

Samfällighetsavgiften


Samfällighetsavgiften betalas månadsvis och delas ut i hushållens brevlådor. Inbetalning sker till bankgiro 810-6510. 


I samfällighetsavgiften ingår bla. vatten, sophämtning, TV och snöröjningen samt övriga underhållskostnader för samfällighetens gemensamma områden och byggnader.