Parkering

Rymdgatans Samfällighetsförening


Parkering


Parkerings information gällande Rymdgatan


Inom hela Rymdgatans fastigheter råder det parkeringsförbud utom på platser där väg-

märken anger att det är tillåtet att parkera.


Parkeringsförbud innebär att Ni får köra in för att lasta i eller ur, eller för att hämta och

lämna passagerare. Det innebär också att ett fordon inte får stå mer än en begränsad tid

utan att någon aktivitet råder i samband runt fordonet. Tiden är 10 minuter förutsatt att

Ni inte blockerar in och utfart för utryckningsfordon, vid flytt kan Ni få tillåtelse att stå

längre tid.

Inom Rymdgatans områden finns det parkeringsplatser att parkera på.


Det är uppskyltade enligt följande:


* Tillstånd erfordras 72 tim

Detta innebär att efter 72 timmar måste bilen flyttas.


Tillfälliga tillstånd

Dessa tillstånd delas ut utav styrelsen till t.ex. entreprenörer, vid flytt och om Ni är

bortresta längre än 72 timmar. Tillståndet ska ligga väl synligt för vakten vid

kontrolltillfället i bilens framruta.


Vid övriga frågor eller problem kan man dygnet runt ringa AIMO PARK på

telefon nr  0771-96 90 06.


Parkering utmed Rymdgatan där gäller kommunens parkeringsregler.