Parkering

Parkering


Parkerings information gällande Rymdgatan


Inom hela Rymdgatans fastigheter råder det parkeringsförbud utom på platser där väg-

märken anger att det är tillåtet att parkera.


Parkeringsförbud innebär att Ni får köra in för att lasta i eller ur, eller för att hämta och

lämna passagerare. Det innebär också att ett fordon inte får stå mer än en begränsad tid

utan att någon aktivitet råder i samband runt fordonet. Tiden är 10 minuter förutsatt att

Ni inte blockerar in och utfart för utryckningsfordon, vid flytt kan Ni få tillåtelse att stå

längre tid.

Inom Rymdgatans områden finns det parkeringsplatser att parkera på.


Det är uppskyltade enligt följande:


* Tillstånd erfordras 72 tim

Detta innebär att efter 72 timmar måste bilen flyttas.


Boendetillstånd max 72h

Används av boende för att parkera på rymdgatans parkeringsytor

Tillståndet ska ligga väl synligt förvakten vid kontrolltillfället i bilens framruta

samt innehålla fordonets registreringsnummer.


Tillfälliga tillstånd

Dessa tillstånd delas ut utav styrelsen till t.ex. entreprenörer, vid flytt och om Ni är

bortresta längre än 72 timmar eller ska ha gäster. Tillståndet ska ligga väl synligt för
vakten vid kontrolltillfället i bilens framruta.

 

Ytterligare info

Vi har i dagsläget ca 55 platser fördelat på 86 hushåll att nyttja för att parkera fordon på.

Detta gör att det är av allra största vikt att hushållen parkerar sitt fordon i garaget.

Under början av februari har styrelsen begärt att inga parkeringsböter ska utfärdas

pga. felaktiga boendetillstånd. Detta för att tiden ska finnas för alla boende som har

behov, att kunna få ut ett tillstånd.

 

Boendetillstånd

I första hand ska hushållets tilldelade garageplats nyttjas och har hushållet endast ett

fordon så anses ett parkeringstillstånd överflödigt. Korrekt registreringsnummer måste

fyllas i på det nya tillståndet, då man annars riskerar att bli bötfälld.

 

Du som vill ha ett parkeringstillstånd måste skicka in regnr för aktuellt fordon till

styrelsen@rymdgatan.com och skriva kort motivering.

 

Ex på giltiga anledningar till att få parkeringstillstånd

  • Jag har endast en bil men den ryms ej i garaget
  • Jag har 2 bilar eller fler bilar


Vid övriga frågor eller problem kan man dygnet runt ringa AIMO PARK på

telefon nr  0771-96 90 06.


Parkering utmed Rymdgatan där gäller kommunens parkeringsregler.