Parkering

Parkering


Parkerings information gällande Rymdgatan


Inom hela Rymdgatans fastigheter råder det parkeringsförbud utom på platser där väg-

märken anger att det är tillåtet att parkera.


Parkeringsförbud innebär att Ni får köra in för att lasta i eller ur, eller för att hämta och

lämna passagerare. Det innebär också att ett fordon inte får stå mer än en begränsad tid

utan att någon aktivitet råder i samband runt fordonet. Tiden är 10 minuter förutsatt att

Ni inte blockerar in och utfart för utryckningsfordon, vid flytt kan Ni få tillåtelse att stå

längre tid.

Inom Rymdgatans områden finns det parkeringsplatser att parkera på.


Det är uppskyltade enligt följande:


* Tillstånd erfordras 72 tim

Detta innebär att efter 72 timmar måste bilen flyttas.


Boendetillstånd max 72h

Används av boende för att parkera på rymdgatans parkeringsytor

Tillståndet ska ligga väl synligt förvakten vid kontrolltillfället i bilens framruta

samt innehålla fordonets registreringsnummer.


Tillfälliga tillstånd

Dessa tillstånd delas ut utav styrelsen till t.ex. entreprenörer, vid flytt och om Ni är

bortresta längre än 72 timmar eller ska ha gäster. Tillståndet ska ligga väl synligt för
vakten vid 
kontrolltillfället i bilens framruta.


Vid övriga frågor eller problem kan man dygnet runt ringa AIMO PARK på

telefon nr  0771-96 90 06.


Parkering utmed Rymdgatan där gäller kommunens parkeringsregler.