Om Rymdgatan

Om Rymdgatan 


Rymdgatan består av 86 delägare i Steninge Anläggningssamfällighet.


Alla som äger fastigheten är delägare i samfällighetsföreningen och vi och förvaltar tillsammans rymdgatans alla gemensamma byggnader och  områden.


Ni är ägare av huset och marken det står på. Det är precis samma sak att bo i hus på Rymdgatan som att bo i vilket villaområde som helst.


Här är vi alldeles säkra på att du/ni kommer att trivas!

Rymdgatan är ett lugnt och trivsamt område som inte minst är tryggt och säkert för våra barn.


Genom att respektera de regler vi gemensamt kommer överens om kan vi alla bidra till att Rymdgatan får vara just det – tryggt och trivsamt!


När vi alla tar väl hand om våra hus och våra gemensamma delar hjälper vi också varandra att göra Rymdgatan till ett attraktivt bostadsområde med gott rykte. Något som vi alla kan dra nytta av den dag då vi eventuellt ska sälja för att flytta någon annanstans!Det började 1974


Då byggdes nämligen våra hus av företaget Folkhem AB, vilket bildades 1968 och som fortfarande existerar. Området ritades av arkitekterna Bengt Larsson och Krister Tham som då tillhörde arkitektfirman ELLT Arkitektkontor AB och detaljplanen för vårt område slogs fast av länsstyrelsen den 13 april 1973.


Det område som idag är Rymdgatan var inte så många år tidigare en del av ett stort sammanhängande skogsområde.När våra hus kom till och de första ägarna flyttade in lär husen ha kostat i storleksordningen 190 000 kr, vilket motsvarar ganska ungefär 1 143 719 kr i dagens penningvärde (2016).

I och med att husen i dag vanligen säljs för i genomsnitt 2,8 miljoner kronor får man nog säga att prisutvecklingen varit god.


Föreningensstadgar


Klicka här


Regler för byggnation och förändring på samfällighetens mark


Klicka här


Karta över Rymdgatan


Klicka här

 


Läs mer om kommunen på:


Sigtuna kommun