Kvarterslokalen

Kvarterslokalen


Föreningen har en kvarterslokal som kan bokas för t ex fester (privata, slutna sådana) eller andra aktiviteter. Bokning sker hos den som har ansvar för lokalnyckel vilket är Ellienor och Robert Isberg Rg 64.


I lokalen finns bord, stolar och ett pingis-bord. Köket är också rustat för kaffe/ tekokning och det finns ett kylskåp och en liten spis. Endast fastighetsägare inom samfälligheten har rätt att boka och kvittera ut nyckel till lokalen. Nyckel lämnas inte ut till barn utan det är alltid föräldrarna som bokar, hämtar och lämnar nyckeln. Samma person som har bokat lokalen har ansvar för lokalen och att den används ändamålsenligt och utan störande inslag för de som bor närmast.

Efter ett lånetillfälle ska lokalen normalt kontrolleras tillsammansmed lokalansvarige. Det är en självklarhet att lokalen och området utanför städas efter användningen.


Nya uthyrningsregler för gemensamhetslokalen


Från den 1 april 2014 ändras uthyrningsreglerna för gemensamhetslokalen vid kalas och festverksamhet.

En hyresavgift på 250 kr/tillfälle kommer att tas ut, dessa pengar är tänkta att delvis finansiera underhåll och förnyelse av inventarier i lokalen. Dessutom tas en depositionsavgift ut på 500 kr/tillfälle, depositionen får du tillbaka efter att du lämnat tillbaka nyckeln och följt det skriftliga avtalet. Avtalet är till för att garantera att regler följs, villkor för uthyrning finns angivet i detta. Fastighetsägare skriver på avtalet i samband med att nyckel hämtas hos lokalansvarige. Observera att de nya reglerna gäller vid kalas och festverksamhet, det är som vanligt fastighetsägaren som kvitterar ut nyckel och ansvarar för vad som händer i lokalen. Vi hoppas i och med det här att störningar och skadegörelse kan minimeras och att vi kan bibehålla samt utveckla en trivsam gemensamhetslokal för samfälligheten.


Kostnader för eventuell extra städning eller skadegörelse debiteras den som haft ansvar för lokal och nyckel


Depositionsavgift för lokalen vid fritidsaktiviteter


Från och med 1 oktober 2014 tas en depositionsavgift på 100 kr ut för lån av gemensamhetslokalen för fritidsaktiviteter. Pengarna fås tillbaka om lokalen har städats ordentligt efter avslutad aktivitet. Depositionsavgiften tas ut eftersom det blir en ökad kostnad för samfälligheten om lokalen inte sköts om ordentligt.


För fester fre-lör gäller att verksamhet får ske fram till klockan 00.00


För annan fritidsverksamhet gäller att verksamhet får ske fram till klockan 21.00Boka i god tid via mail lokalen@rymdgatan.com eller via sms 070 442 5813.