Aktuellt

Rymdgatans SamfällighetsföreningAktuellt


Upprustning av lekplatsen 

Vi söker några medlemmar som kan tänka sig att ingå i en grupp med uppgift

att se överåtgärdspunkter enligt besiktningsprotokoll.

Vid intresse mejla in till styrelsen@rymdgatan.com


Gemensamhetslokalen är nu klar och finns tillgänglig för uthyrning


Nya Parkeringstillstånd börjar gälla 1/2-2020

Mejla styrelsen om du missat att hämta ut så löser vid det snarast möjligt