Samfällighetsavgiften

Rymdgatans Samfällighetsförening


Samfällighetsavgiften


Samfällighetsavgiften betalas 4 gånger per år, 31december, 31 mars, 30 juni och

30 september till bankgiro 810-6510. En faktura skickas ut till er per e-post eller direkt i brevlådan.


I samfällighetsavgiften ingår bla. vatten, sophämtning, TV och snöröjningen samt övriga underhållskostnader för samfällighetens gemensamma områden och byggnader.